Lovastatine en ALD

Marc Engelen, M.D. & Stephan Kemp, Ph.D.

New England Journal of Medicine 2010 Jan 21;362(3):276-277.

In 1998 werd in het New England Journal of Medicine gerapporteerd dat het cholesterol verlagende medicijn lovastatine zeer langketen vetzuren (ZLKV) kon verlagen in het bloed van patiënten met X-gebonden adrenoleukodystrofie (ALD). Sindsdien zijn er veel mensen met ALD, vooral in de V.S., die dit middel gebruiken in de hoop dat het het ziektebeloop gunstig zal beïnvloeden. De daaropvolgende jaren echter ontstonden er toch twijfels over de effectiviteit van lovastatine: andere onderzoekers vonden geen effect op ZLKV bij behandeling van muizen met ALD en een onderzoek met simvastatine (een stof die erg lijkt op lovastatine) bij kinderen met X-ALD liet ook geen effect zien op de ZLKV in het bloed.

De afgelopen jaren is in het AMC in Amsterdam een onderzoek uitgevoerd om deze twijfels weg te nemen en vast te stellen of lovastatine daadwerkelijk de ZLKV in het bloed van ALD patiënten kan verlagen. Aan dit onderzoek deden 14 mannen met ALD mee. Zij zijn gedurende 6 maanden behandeld met lovastatine en daarna 6 maanden met een placebo (“nepmedicijn”), of eerste placebo en dan lovastatine. Zowel de deelnemers als de onderzoekers wisten niet wat er op welk moment gebruikt werd tijdens de onderzoeksperiode (“dubbelblind”). Na de behandelingsperiode werden alle bloedmonsters en data geanalyseerd.

Zoals verwacht resulteerde de behandeling met lovastatine in een verlaging van het cholesterol. Daarnaast bleek lovastatine een 20% verlaging van ZLKV in het bloed te veroorzaken. Echter, deze waarden waren nog steeds 2 tot 3 maal hoger dan normaal. Bovendien was er in de witte en rode bloedcellen geen verlaging van ZLKV meetbaar na behandeling met lovastatine. ZLKV zijn niet wateroplosbaar en worden in het bloed getransporteerd in “vetdeeltjes” (zogenaamde lipoproteïnen). Ook in deze vetdeeltjes was er geen daling in ZLKV meetbaar na behandeling met lovastatine.

Dit onderzoek toont aan dat lovastatine geen echte daling van ZLKV bewerkstelligt, maar een pseudodaling van ZLKV. Lovastatine moet dan ook niet voorgeschreven worden als behandeling voor ALD.

Last modified | 2019-05-08